vnútrajšok krytov podvozka bude neskôr ťažko dosiahnuteľný

vnútrajšok krytov podvozka bude neskôr ťažko dosiahnuteľný