Bočné okná boli na každú stranu z jedného kusa a napriek svojej hrúbke nevyplnili celý otvor

Bočné okná boli na každú stranu z jedného kusa a napriek svojej hrúbke nevyplnili celý otvor