Za povšimnutie stojí precíznosť oddelenia dielov od rámčeka...

Za povšimnutie stojí precíznosť oddelenia dielov od rámčeka...