V mojej stavebnici mali dekály nádych slonovej kosti :(

V mojej stavebnici mali dekály nádych slonovej kosti :(