Doplnená podlaha, pult operátora a štruktúra CARGO kabíny

Doplnená podlaha, pult operátora a štruktúra CARGO kabíny