Vidieť doplnený strop kabíny. Odvŕtané vetracie otvory sú zakryté, aby nebolo vidieť skrz vrtuľník.

Vidieť doplnený strop kabíny. Odvŕtané vetracie otvory sú zakryté, aby nebolo vidieť skrz vrtuľník.