Vyrezaný otvor na pravé dvere. Nádrž skrátená a dorovnaná Miliputom.

Vyrezaný otvor na pravé dvere. Nádrž skrátená a dorovnaná Miliputom.