Z doštičky vutvorený zárez na zasúvanie dverí.

Z doštičky vutvorený zárez na zasúvanie dverí.