Pripravené polovice trupu.

Pripravené polovice trupu.