...rovnako ako nasávanie do priestoru reduktora

...rovnako ako nasávanie do priestoru reduktora