základ osadenstva diorámy pred...

základ osadenstva diorámy pred...