pripravený podstavec - voda dorábaná na 3-krát kvôli zakrytiu problematických vlniek

pripravený podstavec - voda dorábaná na 3-krát kvôli zakrytiu problematických vlniek