Minimum potrebného tmelenia - na niektorých miestach tmelené sekundovým lepidlom

Minimum potrebného tmelenia - na niektorých miestach tmelené sekundovým lepidlom