Výduch chladenia prevodovky vyrovnávacieho motora je odvŕtaný a dplnený mriežkou z drátu

Výduch chladenia prevodovky vyrovnávacieho motora je odvŕtaný a dplnený mriežkou z drátu