Doplnená predná línia - zabezpečenie cesty a vstupu

Doplnená predná línia - zabezpečenie cesty a vstupu